Bistand til nordmenn

For informasjon om hvilken bistand vi kan gi norske borgere, følg denne linken: BISTAND I UTLANDET Les mer

Det er nye regler om å søke pass fra 1. mars 2010. Fra denne dato kan man bare søke om pass ved norske ambassader. Les mer

Informasjon om nødpass og mistet/stjålet pass. Les mer

Det er lange tradisjoner for at norske borgere gifter seg i utlandet, spesielt ble mange norske sjøfolk, som sjelden var hjemme i Norge og som ønsket å gifte seg, viet i utlandet. I dag er det mange som av ulike grunner ønsker å gifte seg utenlands.Det er tre muligheter for vigsel i utlandet: a) Ved noen norske utenriksstasjoner. b) Hos norsk sjømannsprest. Informasjon om dette finnes på Les mer

Lov om norsk riksborgarrett av 8. desember 1950 inneholder bestemmelser om hvem som er norsk statsborger og om hvordan man kan få norsk statsborgerskap. Les mer

Journalister og fotografer må skaffe seg presseakkreditering før ankomst til Zambia. Ambassaden er behjelpelig med å søke om presseakkreditering, og man må ta kontakt med ambassaden minst en måned før forventet ankomst.   Les mer

  Personer som før 01.01.1993 (uten tidsbegrensning bakover) opplevde omsorgssvikt eller overgrep mens de var plassert i barnevernsinstitusjon, skolehjem/spesialskole  eller fosterhjem, kan søke om oppreisning. Vår ordning gjelder de som var plassert i barnevernsinstitusjon/skoleinstitusjon  av en av følgende kommuner Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal eller Krødsherad. Ders Les mer