Kunngjøringer

Forhåndsstem i utlandet fra 1. juli 2013 Les mer

Norskskolen tilbyr gratis norskundervisning for barn. Les mer

Det er fastsatt ny forskrift om gebyrtariff for Norges utenriksstasjoner. Les mer

Informasjon fra Skattedirektoratet vedrørende statsborgerskap for personer som utvandret mellom 1960 og 1975. Les mer

Selvangivelsen er nå klar for utsending til kildeskattpensjonister. Les mer